"Φυτώριο Μωραϊτη" weather

 Latitude N 00° 00' 00"    Longitude E 00° 00' 00"    Elevation 6 m

Records began on 10 Μάρτιος 2015. Here are the month-by-month extremes recorded since then.

Records for the month of January
Temperature and Humidity
Highest Temperature --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Lowest Temperature --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Dew Point --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Lowest Dew Point --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Apparent Temperature --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Lowest Apparent Temperature --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Lowest Wind Chill Temperature --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Heat Index --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Minimum --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Lowest Maximum --- °C at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Humidity --- % at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Lowest Humidity --- % at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Daily Range --- °C on 30 Δεκέμβριος 1999
Lowest Daily Range --- °C on 30 Δεκέμβριος 1999
Rainfall
Highest Rain Rate --- mm/hr at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Hourly Rainfall --- mm at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Daily Rainfall --- mm on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Monthly Rainfall --- mm Δεκέμβριος 1999
Longest Dry Period --- days to 30 Δεκέμβριος 1999
Longest Wet Period --- days to 30 Δεκέμβριος 1999
Wind
Highest Wind Gust --- km/h at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Wind Speed Average --- km/h at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Daily Wind Run --- km on 30 Δεκέμβριος 1999
Pressure
Lowest Pressure (sl) --- hPa at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
Highest Pressure (sl) --- hPa at 00:00 on 30 Δεκέμβριος 1999
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends:


Page updated 19/07/19 20:15:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)