"Φυτώριο Μωραϊτη" weather

 Latitude N 00° 00' 00"    Longitude E 00° 00' 00"    Elevation 6 m

Records began on 10 Μαρτίου 2015. Here are the month-by-month extremes recorded since then.

Records for the month of January
Temperature and Humidity
Highest Temperature -999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Lowest Temperature 999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Dew Point -999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Lowest Dew Point 999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Apparent Temperature -999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Lowest Apparent Temperature 999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Lowest Wind Chill Temperature 99.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Heat Index -999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Minimum -999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Lowest Maximum 999.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Humidity 0 % at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Lowest Humidity 100 % at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Daily Range -999.0 °C on 30 Δεκεμβρίου 1999
Lowest Daily Range 999.0 °C on 30 Δεκεμβρίου 1999
Rainfall
Highest Rain Rate 0.0 mm/hr at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Hourly Rainfall 0.0 mm at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Daily Rainfall 0.0 mm on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Monthly Rainfall 0.0 mm Δεκέμβριος 1999
Longest Dry Period 0 days to 30 Δεκεμβρίου 1999
Longest Wet Period 0 days to 30 Δεκεμβρίου 1999
Wind
Highest Wind Gust 0 km/h at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Wind Speed Average 0 km/h at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Daily Wind Run 0.0 km on 30 Δεκεμβρίου 1999
Pressure
Lowest Pressure (sl) 999999.0 hPa at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Pressure (sl) 0.0 hPa at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends:


Page updated 18/11/19 20:30:00
powered by Cumulus v3.0.0 (3050)