"Φυτώριο Μωραϊτη" weather

 Latitude N 00° 00' 00"    Longitude E 00° 00' 00"    Elevation 6 m

Records began on 10 Μαρτίου 2015. Here are the extremes recorded since then.

Records Since 10 Μαρτίου 2015
Temperature and Humidity
Highest Temperature 41.5 °C at 17:53 on 03 Αυγούστου 2019
Lowest Temperature 0.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Dew Point 23.4 °C at 08:59 on 03 Αυγούστου 2019
Lowest Dew Point -28.1 °C at 04:17 on 03 Σεπτεμβρίου 2019
Highest Apparent Temperature 42.3 °C at 17:13 on 03 Αυγούστου 2019
Lowest Apparent Temperature -45.7 °C at 04:17 on 03 Σεπτεμβρίου 2019
Lowest Wind Chill Temperature -13.7 °C at 04:17 on 03 Σεπτεμβρίου 2019
Highest Heat Index 42.7 °C at 13:33 on 02 Αυγούστου 2019
Highest Minimum 26.7 °C at 23:53 on 30 Ιουλίου 2019
Lowest Maximum 0.0 °C at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Humidity 100 % at 01:59 on 21 Σεπτεμβρίου 2019
Lowest Humidity 0 % at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Daily Range 34.7 °C on 03 Σεπτεμβρίου 2019
Lowest Daily Range 0.0 °C on 30 Δεκεμβρίου 1999
Rainfall
Highest Rain Rate 7.2 mm/hr at 12:20 on 20 Σεπτεμβρίου 2019
Highest Hourly Rainfall 2.7 mm at 12:25 on 20 Σεπτεμβρίου 2019
Highest Daily Rainfall 15256.5 mm on 03 Σεπτεμβρίου 2019
Highest Monthly Rainfall 15256.5 mm Σεπτέμβριος 2019
Longest Dry Period 34 days to 19 Σεπτεμβρίου 2019
Longest Wet Period 2 days to 21 Σεπτεμβρίου 2019
Wind
Highest Wind Gust 310 km/h at 04:17 on 03 Σεπτεμβρίου 2019
Highest Wind Speed Average 215 km/h at 04:17 on 03 Σεπτεμβρίου 2019
Highest Daily Wind Run 103.7 km on 03 Σεπτεμβρίου 2019
Pressure
Lowest Pressure (sl) 0.0 hPa at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999
Highest Pressure (sl) 1026.0 hPa at 10:27 on 21 Σεπτεμβρίου 2019
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends:


Page updated 22/09/19 20:15:00
powered by Cumulus v3.0.0 (3050)