"Φυτώριο Μωραϊτη" weather

 Latitude N 00° 00' 00"    Longitude E 00° 00' 00"    Elevation 6 m

Records began on 10 Μάρτιος 2015. Here are the extremes recorded since then.

Records Since 10 Μάρτιος 2015
Temperature and Humidity
Highest Temperature 29.1 °C at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Lowest Temperature 28.7 °C at 20:14 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Dew Point 16.3 °C at 20:10 on 19 Ιούλιος 2019
Lowest Dew Point 16.0 °C at 20:14 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Apparent Temperature 31.2 °C at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Lowest Apparent Temperature 30.2 °C at 20:14 on 19 Ιούλιος 2019
Lowest Wind Chill Temperature 28.7 °C at 20:14 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Heat Index 29.3 °C at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Minimum -999.0 °C at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Lowest Maximum 999.0 °C at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Humidity 46 % at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Lowest Humidity 46 % at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Daily Range -999.0 °C on 19 Ιούλιος 2019
Lowest Daily Range 999.0 °C on 19 Ιούλιος 2019
Rainfall
Highest Rain Rate 0.0 mm/hr at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Hourly Rainfall 0.0 mm at 20:09 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Daily Rainfall 0.0 mm on 19 Ιούλιος 2019
Highest Monthly Rainfall 0.0 mm Ιούλιος 2019
Longest Dry Period 0 days to 19 Ιούλιος 2019
Longest Wet Period 0 days to 19 Ιούλιος 2019
Wind
Highest Wind Gust 7 km/h at 20:10 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Wind Speed Average 3 km/h at 20:13 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Daily Wind Run 0.2 km on 19 Ιούλιος 2019
Pressure
Lowest Pressure (sl) 1014.7 hPa at 20:14 on 19 Ιούλιος 2019
Highest Pressure (sl) 1014.8 hPa at 20:10 on 19 Ιούλιος 2019
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends:


Page updated 19/07/19 20:15:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)