"Φυτώριο Μωραϊτη" weather

 Latitude N 00° 00' 00"    Longitude E 00° 00' 00"    Elevation 6 m

This month's highs and lows
Temperature and Humidity
Highest Temperature 41.5 °C 17:53 on 03 Αυγούστου
Lowest Temperature 19.3 °C 06:55 on 21 Αυγούστου
Highest Dew Point 23.4 °C 08:59 on 03 Αυγούστου
Lowest Dew Point 4.8 °C 19:55 on 12 Αυγούστου
Highest Apparent Temperature 42.3 °C 17:13 on 03 Αυγούστου
Lowest Apparent Temperature 20.2 °C 06:55 on 21 Αυγούστου
Lowest Wind Chill Temperature 19.3 °C 06:55 on 21 Αυγούστου
Highest Heat Index 42.7 °C 13:33 on 02 Αυγούστου
Highest Minimum 25.9 °C 04 Αυγούστου
Lowest Maximum 33.8 °C 05 Αυγούστου
Highest Humidity 87 % 07:54 on 03 Αυγούστου
Lowest Humidity 16 % 17:53 on 03 Αυγούστου
Highest Daily Range 17.7 °C 03 Αυγούστου
Lowest Daily Range 10.5 °C 05 Αυγούστου
Rainfall
Highest Rain Rate 0.9 mm/hr 18:35 on 16 Αυγούστου
Highest Hourly Rainfall 0.3 mm 18:35 on 16 Αυγούστου
Highest Daily Rainfall 0.3 mm 16 Αυγούστου
Longest Dry Period 28 days to 15 Αυγούστου
Longest Wet Period 1 days to 16 Αυγούστου
Wind
Highest Wind Gust 22 km/h 20:21 on 03 Αυγούστου
Highest Wind Speed 10-minute Average 12 km/h 23:54 on 03 Αυγούστου
Highest Daily Wind Run 71.7 km 04 Αυγούστου
Pressure
Lowest Pressure (sl) 991.5 hPa 18:35 on 14 Αυγούστου
Highest Pressure (sl) 1019.8 hPa 09:37 on 23 Αυγούστου
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends:


Page updated 23/08/19 19:30:00
powered by Cumulus v3.0.0 (3050)